Bu sözleşme, Mira Net’in müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Mira Net, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

TARAFLAR
Mira Net İnternet ve Bilişim Hizmetleri
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Mira Net” olarak anılacaktır.
Adres: Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. No:61/B Ataşehir / İstanbul

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Mira Net’in online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Müşteri’nin Mira Net’in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

 

BİLDİRİMLER
Mira Net, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Mira Net’e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Mira Net’e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Mira Net’e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 

MİRA NET’İN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
Mira Net, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından paypal hesabı veya banka hesabından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

 

ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, Mira Net hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

 

YEDEKLEMELER VE KAYIPLAR
Mira Net Sağladığı tüm servislerde ( VPS/VDS/SUNUCU Hizmetleri Hariç) Web Hosting,Reseller,MSSQL hosting hizmetlerinde müşterilerinin verilerini düzenli olarak en az 1 kere yedeklemek mecburiyetindedir. Olası bir veri kaybından Mira Net en fazla müşterinin en son alınmış yedeğinin kopyasını geri dönüştürmekle sorumlu tutulabilir.Yedekleme işlemi müşteri sorumluluğunda olup alınan her yedekleme sonunda bir önceki alınan yedek silinir.

 

ASKIYA ALMA SÜRECİ :
Ödeme Sorunu: Müşteri fatura tarihinin bitmesinin ardından ödeme yapmaması halinde veya geçerli bir bildirim yapılmaması halinde tek taraflı hizmet durdurulur.
Kaynaklar: Paylaşımlı hizmetlerde cpu ve ram izni %8 olarak belirlenmiştir.Bu kaynaları aşan hizmetler 24 saat geçici olarak durdurulur ve sorunun çözüme ulaştırılması beklenir.24 saatlik askıya alma işleminden sonra aktif konuma alınan hizmet tekrar kaynak aşımı yapması halinde tek taraflı olarak iptal edilebilir.

Bildirimler: Mira Net, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Mira Net her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler,Mira Net web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Mira Net servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

 

MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN MÜŞTERİNİN KAYIT ESNASINDA BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI HESABINDAN TAHSİL EDİLMESİNE İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK (AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI KREDİ KARTI HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR (AKSİ BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ)

Hizmet İptali: Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Mira Net’e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Mira Net, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Mira Net’e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Mira Net’de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Mira Net’e tahsilat için bildirdiği kredi kartı,banka hesabı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Mira Net’e iletecektir.Hizmet sahibine ait olmayan ve Mira Net’in hizmet sipariş numarası üzerinden Mira Net hesaplarına aktarılan ödemeler müşteri sorumluluğundadır.

Mira Net, müşterinin kredi kartı,banka havalesi hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Mira Net, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

 

MİRA NET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Mira Net kayıtları geçerli sayılacaktır.Müşterinin satın almış olduğu hizmetlerdeki yasadışı faaliyetlerin tamamından ( yazı,resim,video,içerik v.b ) tamamen Mira Net müşteri kayıtlarında yer alan şahıs/firma sorumludur. Mira Net sadece yetkili mercilere müşteri bilgilerini resmi yazışma ile bildirme talep halinde durdurma hakkına sahiptir.

 

MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Mira Net’in onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Mira Net hiçbir şekilde sorumlu değildir.Hizmetler satışta aksi bildirilmedikçe sipariş esnasında verilen hostname & domain adı için geçerlidir ve hizmet aktif edildikten sonra farklı bir hostname & domain ile hizmetin devam ettirilmesi söz konusu değildir.Aksi bildirilen durumlar hariç.

 

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI
Mira Net, müşteriye 5 iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.
Bu durumda, müşterinin Mira Net’e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya Mira Net Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Mira Net, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşterinin kredi kartından & Banka Hesabından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Mira Net sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Mira Net’e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.
Müşteri Mira Net’e zarar verici ticari itibarı kaybetmeye yönelik haksız yere yazılar duyurular yapması halinde durum yargıya taşınarak yargı aşaması sonuçlanana kadar Mira Net kendi insiyatifi ile hizmetlerin beklemeye alınmasına hak sahibidir.

 

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Mira Net Servis Kullanım Şartları”nı kabul etmiştir. “Mira Net Servis Kullanım Şartları”nın geçerli hali, Mira Net’in “www.mira.net.tr/kurumsal/hizmet-sozlesmesi/” web adresinde yayınlanmaktadır.

 

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Mira Net’in www.mira.net.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Mira Net servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.